CMS – Uitwerking week 3

Voor deze week zijn we gevraagd om het volgende te doen:

  • Individueel: Bekijk drie campagnes: cross media, social media en guerilla.
  • Team: Bedenk drie ideeën voor je campagne. Gebruik hiervoor een mindmap, een conceptmap en een morphological matrix.

Individueel: Bekijk drie campagnes

Team: Case Iliad: drie ideeën

Francette Broekman, Martijn van den Heuvel en ik zijn als volgt te werk gegaan. Gezamenlijk hebben we een mindmap en een conceptmap gemaakt. Om tot goede ideeën te komen, zonder elkaar te beïnvloeden, hebben we ieder een morphological matrix gemaakt en deze later naast elkaar gelegd. Gezamenlijk hebben we gebrainstormd over de drie ideeën en ieder teamlid heeft een idee uitgewerkt.

Mindmap

mindmap

Conceptmap

conceptmap1

Morphological Matrix

morphological_matrix_iliad

Voor de drie ideeën verwijs ik naar de blog van Martijn van den Heuvel, die alles op een rij heeft gezet.

Facebooktwitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.